Wystawa w Muzeum Ślężańskim

Nowe Spojrzenie
Kwiecień 13, 2017
 

Początek czerwca będzie ważnym wydarzeniem w mojej twórczości. Pierwszy raz zaprezentuję się przed szerszą publiką, w dodatku w atmosferycznym miejscu jakim jest Muzeum Ślężańskie. W mieście pogańskich tradycji obrzędowych przedstawię mój punkt widzenia rzeczywistości z którą przyszło nam żyć. Wystawa rozpocznie się wernisażem, którego dokładną datę jeszcze ogłoszę. Przez cały miesiąc obrazy będzie można oglądać we wnętrzu budynku. W najbliższym czasie będę przed wami odkrywał kolejne realizację które szykuję na ten moment. Poniżej szkic myśli przewodniej wystawy.Opis WystawyWystawa ukazywać ma etapy pojmowania natury rzeczy, przez które w moim odczuciu przechodzi człowiek. Każdy obraz jest opisem jednego z etapów. Począwszy od struktur abstrakcyjnych, które są moim wyobrażeniem, jak symbolicznie mogą wyglądać procesy zachodzące w ludzkim umyśle. Poprzez symboliczne ukazanie obserwowanego świata, oraz zachodzące w nim zmiany. Aż do przedstawienia struktury informacyjnej, w której żyjemy.

Streszczenie myśli przewodniej:
Świat, który nas otacza, i który pojmujemy jako świat rzeczywisty, prawdziwy, jest światem subiektywnym. Tworzymy go na podstawie informacji dostarczanych przez zmysły oraz poprzez procesy przetwarzające te informacje zachodzące w umyśle. W związku z czym każdy osobnik będzie pojmował w inny sposób świat, w którym się znajduje - różnimy się wrażliwością zmysłów oraz umiejętnościami analitycznymi. Żyjąc w wykreowanym przez nasz umysł świecie subiektywnym poznajemy jego strukturę, dostrzegamy zachodzące w nim procesy, złożoność jego natury. Obserwując świat dostrzegamy sam fakt naszego istnienia, formując swoje "ja", stajemy się odseparowanym elementem, wydartym z naturalnego środowiska. Formując tezy i prowadząc doświadczenia potrafimy wpływać na świat nas otaczający, zmieniamy go i czynimy bardziej przystępnym do funkcjonowania. Kreując środowisko kreujemy informacje w nim zawarte. Tworzymy wzorce zachowań, katalogi wiedzy, na bazie których rozwijać się będą kolejne pokolenia. Wyselekcjonowane informacje trafiają do ludzi tworząc ich światopogląd oraz role społeczne. Przyśpieszająca wymiana informacji tworzy społeczeństwa kolektywne. Żyjemy w wyselekcjonowanym systemie informacyjnym, pojęcie jaki ma to wpływ na generowane myśli i nasze zachowanie jest kluczowe, aby być świadomym i wolnym człowiekiem. Postrzeganie zmysłowe przestaje być związane z doświadczaniem świata obiektywnego, lecz staje się narzędziem pojmowania informacji ze świata subiektywnego. Być może drogą do wolności myśli jest obserwacja świata wewnętrznego – zrozumienie jak postrzegamy, myślimy. Wystawa ta jest próbą stworzenia schematu procesu poznawczego, jest próbą zrozumienia świata, który nas otacza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.